Zadanie dotyczyło przygotowania, na bazie tradycji lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu małopolskich Karpat, kompleksowej oferty turystycznej produktów opartych o tradycje wiejskie oraz jej wdrożenie i promocję wśród osób odwiedzających turystycznie nasz region. Fundacja w latach 2010-2017 konsekwentnie przygotowywała na terenie zespołu dworsko – parkowego w Ropie zaplecze lokalowe i terenowe do prowadzenia warsztatów, m.in. w postaci ogrodów tematycznych (ptasi, skalny, wiejski, ziołowy),  odrestaurowanych pomieszczeń oficyny dworskiej, budowy wozowni, spichlerza oraz posadowienia młyna wietrznego. Teren w otoczeniu zespołu dworskiego został przygotowany do realizacji warsztatów tematycznych służących rozwijaniu produktów turystyki wiejskiej bazujących na lokalnych tradycjach i historii, natomiast dziedziniec dworski stał się miejscem ich promocji w formie organizowanych jarmarków i imprez tematycznych. W ramach zadania  wdrożyliśmy pilotażową ofertę bezpłatnych warsztatów dla turystów w tematach: rzemiosła, rękodzieła
i tradycji, opartych na dziedzictwie kultury wiejskiej. 

 

    Projekt dotyczył przygotowania w oparciu o naturalne zasoby oferty dotyczącej prezentacji dziedzictwa kulturowego karpackiej wsi. Dzięki realizacji zadania nastąpiło znaczące podniesienie oferty zespołu dworsko – parkowego w Ropie, poszerzone zostały możliwości prowadzenia działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, w szczególności prezentacji zasobów kulturowych Małopolski oraz wykorzystane zostały możliwości odradzającego się zabytkowego dworu w Ropie, tym samym nastąpiła  promocja turystyki wiejskiej w oparciu o lokalną tradycję, dziedzictwo kulturowe i produkty regionalne. W wyniku realizacji zadania został przygotowany i wypromowany kompleksowy produkt turystyczny. Po zakończeniu warsztatów zadanie jest kontynuowane, zespół dworski pełni będzie funkcję edukacyjną oraz będzie miejscem prezentacji dawnego życia na wsi, w tym tradycji zielarskich, rękodzieła i rzemiosła, tradycji kulinarnych. Projekt umożliwił
w przyszłości realizację wielu przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych, adresowanych do rodzin i pasjonatów oraz przyczynił się do rozwoju produktów turystycznych w formie oferty warsztatów tradycji.

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn.

„Małopolska Gościnna”