Projekt był odpowiedzią na potrzebę realizacji oferty edukacyjnej skierowanej do osób starszych, zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie mieszkających we wsi Ropa, w gminie Ropa. Zadanie polegało na organizacji zajęć edukacyjnych dotyczących wsparcia i inicjujących aktywność, były to spotkania integrujące, wykłady, warsztaty dotyczące tematów istotnych dla rozwijania zainteresowań i zamiłowań seniorów, w tym dotyczące komunikacji interpersonalnej, wolontariatu, wzajemnego wspierania się. Celem projektu było wsparcie, edukacja oraz aktywizacja społeczna 30 – osobowej grupy wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym seniorów z gminy Ropa poprzez organizację warsztatów edukacyjnych, spotkań integracyjnych oraz przygotowanie grupy wsparcia i wolontariuszy w okresie od 01.05.2017 – 30.11.2017r.

W ramach projektu zrealizowano spotkania integracyjne, wykład i warsztaty dotyczące zarządzania finansami, warsztaty zielarsko – ogrodnicze, spotkanie wyjazdowe – wycieczka krajoznawcza, Wykład i warsztaty w zakresie komunikacji interpersonalnej, warsztaty artystyczne, Wykład i warsztaty dotyczące radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, warsztaty zainteresowań i zamiłowań rękodzielniczych, wykład i warsztaty dotyczące wolontariatu i organizacji wzajemnej pomocy, zajęcia dotyczące aktywności społecznej seniorów, warsztaty na temat organizacji grupy wsparcia „senior dla seniora”.

Efektem realizacji projektu jest powstanie grupy wsparcia seniorów, oferta edukacyjna oraz aktywizacja seniorów prowadzona przez wolontariuszy już po zakończeniu projektu. Zespół realizatorów wspólnie z wolontariuszami na prośbę seniorów przygotował wniosek aplikacyjny do programu RPO, na realizację działań wspierających seniorów wykluczonych społecznie. W wyniku porozumienia z gminą Ropa zadanie wspierania seniorów wykluczonych społecznie zostało wpisane do programu współpracy gminy Ropa.

 

-> STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

 

 

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach programu “Mecenat Małopolski”