Projekt “Świetlica opiekuńcza w Ropie” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś IX Region spójny społecznie.