Celem projektu jest rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych posiadających siedziby i działających na terenie 5 gmin powiatów: gorlickiego, sądeckiego i jasielskiego oraz ich aktywizacja w zakresie współpracy i realizacji inicjatyw oddolnych służących realizacji zadań statutowych oraz zrównoważonemu rozwojowi całego regionu. Chcemy podnieść wiedzę i umiejętności współpracy oraz kompetencje przedstawicieli NGO działających w środowisku wiejskim. Problemem na który odpowiada projekt jest niska wiedza i kompetencje organizacyjne, mała umiejętność pozyskiwania środków finansowych na działalność, brak przekonania do korzyści ze współpracy z innymi NGO, co skutkuje niską jakością i skalą działalności NGO. Przedstawiciele NGO, zwłaszcza członkowie OSP i organizacji sportowych posiadają duże aspiracje i wolę działania, nie idące jednak w parze z kompetencjami dotyczącymi działalności w formie projektów, pozyskiwania środków finansowych, rozliczania, dokumentowania i promocji, współpracy z samorządami i innymi NGO. Częściowym remedium na te problemy będą zaplanowane w ramach projektu warsztaty edukacyjne dotyczące nabycia kompetencji i umiejętności służących współpracy oraz organizacja przedsięwzięć we współpracy z lokalnymi samorządami. Uczestnicy w trakcie warsztatów wypracują koncepcje, przygotują działania, a następnie zrealizują inicjatywy oddolne. Chcemy wesprzeć małe NGO – zainteresowanych działaczy NGO, które przygotują i zrealizują inicjatywy w partnerstwie z samorządami. Grupa docelowa to 40 działaczy z 10 organizacji, z którymi skonsultowane zostały założenia projektu na etapie jego przygotowania, działających w 5 gminach: Uście Gorlickie, Sękowa i Ropa, Krempna, Krynica Zdrój oraz 5 przedstawicieli samorządów. Informacje dotyczące aktywności obywatelskiej beneficjentów zostaną opublikowane w sieci Internet oraz w trakcie zorganizowanej konferencji informacyjnej. Efektem projektu będzie przygotowanie świadomych i kreatywnych i współpracujących NGO działających na wsi, projekt przyczyni się do aktywizacji mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnych, natomiast zakładanym rezultatem projektu będzie realizacja wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w społecznościach wiejskich.