Projekt dotyczył przygotowania i dystrybucji 100 zestawów nasion i sadzonek roślin miododajnych i domków dla dzikich pszczół. Odbiorcami były osoby fizyczne i podmioty w powiecie gorlickim i nowosądeckim, ich rolą było posadzenie ziół i montaż domków, dbanie o ich stan, zebranie i przekazanie nasion kolejnym osobom i podmiotom. Miejsca posadowienia ogródków oznakowano tabliczkami informacyjnymi. Zrealizowano 3 spotkania dla zainteresowanych osób. Celem była ochrona bioróżnorodność pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, a także ochrona ich naturalnych siedlisk oraz aktywizacja i edukacja ekologiczna mieszkańców w tym zakresie.