Ogród ptasi we wsi Ropa 

Ogród Ptasi stanowi stylowa wykonana z drewna woliera dla ptaków ozdobnych kojarzonych z dworską tradycją. Część ogrodu ptasiego przeznaczona będzie w przyszłości na ośrodek ornitologiczny dla ptaków po różnorodnych zdarzeniach losowych, gdzie odbywać się będzie ich leczenie i rehabilitacja pod opieką specjalistów z tej dziedziny. Realizacja inwestycji polegała na wybudowaniu woliery drewnianej oraz ogrodzenia. W społeczności lokalnej obiekt stanowi infrastrukturę poprawiającą atrakcyjność turystyczną obszaru oraz jest miejscem rekreacji,  spotkań a tym samym integracji mieszkańców gminy Ropa. Realizacja projektu została zaplanowana w 2018 roku.
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Ogród ptasi we wsi Ropa” mająca na celu rozwój atrakcyjności turystycznej gminy Ropa przez budowę nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – ogrodu ptasiego we wsi Ropa

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Operacja realizowana w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.