Celem projektu była popularyzacja kultury, historii i folkloru regionu podhalańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Bukowiny Tatrzańskiej, widzianej oczami profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Hodorowicza, poprzez przygotowanie publikacji książkowej. Publikacja powstała w ramach projektu zawiera unikatowe i mniej znane informacje na temat Podhala w szerokim kontekście wyróżniającego się kulturowo regionu Karpat, przedstawiona w sposób personalistyczny w formie wywiadu – rzeki. Publikacja umożliwia zapoznanie się z osobliwościami i ciekawostkami Podhala – krainy ludzi aktywnych kulturalnie i społecznie. Projekt realizowany był przez fundację posiadającą siedzibę w Beskidzie Niskim, nie mniej jej celem była promocja kultury Karpat, w tym regionu tatrzańskiego, w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Publikacja posiada charakter regionalny z uwagi na przedstawienie kultury regionu całego Podhala.

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach programu “Mecenat Małopolski”