Celem projektu jest edukacja w zakresie ekologii 66 osobowej grupy mieszkańców 3 gmin wiejskich powiatu gorlickiego oraz ich aktywizacja w zakresie wspólnej realizacji inicjatyw oddolnych służących ekologii i zrównoważonemu rozwojowi regionu. Chcemy podnieść wiedzę i umiejętności współpracy oraz kompetencje ekologiczne rolników, przedstawicieli NGO oraz kobiet działających w kołach gospodyń wiejskich. Problemem na który odpowiada projekt jest małe przekonanie do korzyści z działalności ekologicznej, brak wiedzy i działań obywatelskich na rzecz zrównoważonego rozwojowi. Mieszkańcy wsi posiadają małą wiedzę na temat ekologii w rolnictwie oraz przetwarzaniu żywności z wykorzystaniem naturalnych, własnych zasobów w ekologicznej jakości. Narzędziem realizacji będą warsztaty edukacyjne dotyczące umiejętności służących współpracy oraz organizacja przedsięwzięć ekologicznych we współpracy z samorządami. Uczestnicy w trakcie warsztatów wypracują koncepcje, przygotują działania, a następnie zrealizują inicjatywy oddolne ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ekologicznego przetwarzania produktów rolnych. Chcemy wesprzeć rolników, którzy uprawiają ziemię na własne potrzeby gospodarstwa domowego, zainteresowanych działaczy NGO i grupy KGW, którzy przygotują i zrealizują inicjatywy w partnerstwie z samorządami. Grupa docelowa to 66 osób mieszkających w 3 gminach: Uście Gorlickie, Sękowa i Ropa. Informacje dotyczące aktywności obywatelskiej beneficjentów zostaną opublikowane w sieci Internet oraz w trakcie zorganizowanej konferencji informacyjnej. Efektem projektu będzie przygotowanie świadomych i kreatywnych uczestników życia społecznego na wsi, projekt przyczyni się do aktywizacji mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnych, natomiast zakładanym rezultatem projektu będzie realizacja wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w społecznościach wiejskich, wyższy poziom świadomości ekologicznej w zakresie produkcji rolnej, nabycie umiejętności przygotowania potraw w jakości ekologicznej. 

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach programu “Mecenat Małopolski”