Projekty

Dwór w Ropie

Dwór w Ropie   Historia: Dwór w Ropie jest częścią zespołu parkowo – dworskiego złożonego z rozległego parku krajobrazowego tworzącego kompozycję wraz z dworem o barokowo – klasycystycznej architekturze, z dwoma klasycystycznymi oficynami i z lamusem o secesyjnej dekoracji. Budynek dworu wzniesiono na przełomie XVI i XVII w, a następnie w 1803 roku rozbudowano. Zespół […]

Read More

Ogród ptasi

Ogród ptasi we wsi Ropa  Ogród Ptasi stanowi stylowa wykonana z drewna woliera dla ptaków ozdobnych kojarzonych z dworską tradycją. Część ogrodu ptasiego przeznaczona będzie w przyszłości na ośrodek ornitologiczny dla ptaków po różnorodnych zdarzeniach losowych, gdzie odbywać się będzie ich leczenie i rehabilitacja pod opieką specjalistów z tej dziedziny. Realizacja inwestycji polegała na wybudowaniu […]

Read More

Ogródki ziołowe dla pszczół

Projekt dotyczył przygotowania i dystrybucji 100 zestawów nasion i sadzonek roślin miododajnych i domków dla dzikich pszczół. Odbiorcami były osoby fizyczne i podmioty w powiecie gorlickim i nowosądeckim, ich rolą było posadzenie ziół i montaż domków, dbanie o ich stan, zebranie i przekazanie nasion kolejnym osobom i podmiotom. Miejsca posadowienia ogródków oznakowano tabliczkami informacyjnymi. Zrealizowano […]

Read More

Ziołowe Karpaty

Zadanie dotyczyło przygotowania, na bazie tradycji lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu małopolskich Karpat, cyklu działań edukacyjnych i promocyjnych dotyczących zielarstwa, obejmujących warsztaty oraz imprezę plenerową promującą tradycje zielarskie oraz wdrożenie tematu w regionie.  W ramach zadania  wdrożyliśmy pilotażową ofertę bezpłatnych warsztatów w tematach tradycji opartej na dziedzictwie kultury wiejskiej:  warsztatów przetwarzania ziół, zakładania przydomowych kulinarnych ogródków […]

Read More

Żywe tradycje Małopolski

Zadanie dotyczyło przygotowania, na bazie tradycji lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu małopolskich Karpat, kompleksowej oferty turystycznej produktów opartych o tradycje wiejskie oraz jej wdrożenie i promocję wśród osób odwiedzających turystycznie nasz region. Fundacja w latach 2010-2017 konsekwentnie przygotowywała na terenie zespołu dworsko – parkowego w Ropie zaplecze lokalowe i terenowe do prowadzenia warsztatów, m.in. w postaci […]

Read More

Świetlica opiekuńcza w Ropie

Projekt “Świetlica opiekuńcza w Ropie” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś IX Region spójny społecznie.

Read More

Wsparcie seniorów w gminie Ropa

Projekt był odpowiedzią na potrzebę realizacji oferty edukacyjnej skierowanej do osób starszych, zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie mieszkających we wsi Ropa, w gminie Ropa. Zadanie polegało na organizacji zajęć edukacyjnych dotyczących wsparcia i inicjujących aktywność, były to spotkania integrujące, wykłady, warsztaty dotyczące tematów istotnych dla rozwijania zainteresowań i zamiłowań seniorów, w tym dotyczące komunikacji interpersonalnej, […]

Read More

Hetman, rektor zbójników

Celem projektu była popularyzacja kultury, historii i folkloru regionu podhalańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Bukowiny Tatrzańskiej, widzianej oczami profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Hodorowicza, poprzez przygotowanie publikacji książkowej. Publikacja powstała w ramach projektu zawiera unikatowe i mniej znane informacje na temat Podhala w szerokim kontekście wyróżniającego się kulturowo regionu Karpat, przedstawiona w sposób personalistyczny w formie […]

Read More
  • 1
  • 2