Archive for January 5th, 2021

Rozwój i aktywizacja organizacji pozarządowych z Beskidu Niskiego

Celem projektu jest rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych posiadających siedziby i działających na terenie 5 gmin powiatów: gorlickiego, sądeckiego i jasielskiego oraz ich aktywizacja w zakresie współpracy i realizacji inicjatyw oddolnych służących realizacji zadań statutowych oraz zrównoważonemu rozwojowi całego regionu. Chcemy podnieść wiedzę i umiejętności współpracy oraz kompetencje przedstawicieli NGO działających w środowisku wiejskim. Problemem na […]

Read More