Fundacja

Szlachetne
Zdrowie

Organizacja pożytku publicznego

O Fundacji

  • Działania na rzecz edukacji prozdrowotnej, promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
  • Upowszechnianie programów tworzonych przez instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, służących profilaktyce chorób i ochrony zdrowia.
  • Popularyzacja turystyki zdrowotnej poprzez wykorzystanie kulturowych , poznawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki.
  • Wspieranie inicjatyw na rzecz pokonywania barier w uprawianiu turystyki i integracjo osób niepełnosprawnych.
  • Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym zwłaszcza na obszarach wiejskich.
  • Rewitalizacja historycznych obiektów i obszarów mających potencjał turystyczny.
  • Integrowanie wysiłków podejmowanych przez osoby fizyczne i prawne służących rozwojowi regionu Małopolski.
  • Promowanie integracji europejskiej w sferze turystyki zdrowotnej i krajoznawstwa.
Awesome Image

Komu pomagamy?

Obecnie Fundacja prowadzi świetlicę wychowawczą dla dzieci w miejscowości Ropa i pomaga się im twórczo rozwijać w zajęciach pozalekcyjnych. W najbliższej przyszłości planujemy rozszerzyć swoją działalność i pomagać najmłodszym dotkniętym chorobą nowotworową. Wspieramy także seniorów i osoby niepełnosprawne. 

Jak pomagamy?

Oprócz prowadzenia świetlicy wychowawczej oragnizujemy warsztaty, szkolenia, wycieczki krajoznawcze i tematyczne. Dbamy rownież o zabytek jakim jest Dwór w Ropie, wdrażając projekty modernizacyjne i konserwatorskie. W ramach poszerzenia działalności pozyskujemy środki finansowe na specjalistyczną pomoc w leczeniu nowotworów u dzieci oraz staramy się o współpracę z indywidualnymi darczyńcami oraz instytucjonalnymi sponsorami. 

Jak Ty możesz pomóc?

Każdy gest się liczy. Ten mały i ten duży. Jeśli dysponujesz środkami, które chciałbyś/chciałabyś przekazać na cele statutowe Fundacji Szlachetne Zdrowie, lub chcesz poświęcić swój czas na wolontariat – skontaktuj się z nami. Śledź aktualności na naszej stronie, gdzie będziemy publikować informacje o zbiórkach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania

Zapraszamy
do kontaktu

Adres

38-312, Ropa 578

E-mail

fundacja_szlachetne_zdrowie@wp.pl

KRS

0000170276